Tarief en vergoeding


Tarief

Het eerste consult duurt ca. 60 minuten. Het tarief hiervoor bedraagt € 90.

Een vervolgbehandeling van ca. 30-40 minuten kost € 50.

Bij eventuele huisbezoeken komt hier een kleine onkostenvergoeding bij.


Afrekenen

U wordt verzocht iedere behandeling met uw pinpas of eventueel contant af te rekenen.
U krijgt de nota direct mee zodat u deze kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.


Vergoeding door zorgverzekeraar

Vergoeding van acupunctuurbehandelingen door acupuncturisten die lid zijn van de NVA is bij de meeste zorgverzekeraars opgenomen in de polissen voor aanvullende verzekering.


Lees voor uw eerste behandeling uw polis na of uw behandelingen geheel, dan wel gedeeltelijk vergoed worden. Meer informatie over vergoedingen vindt u op de site van de NVA:


NVA - Vergoedingen 2021


Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

NVA-advies: Better safe than sorry

De maatschappij gaat weer open! Wie kijkt er niet naar uit!


Uit oogpunt van veilig en verantwoord werken adviseert de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) om persoonlijke beschermingsmiddelen te blijven gebruiken voor zowel therapeut als patiënt. Dit geldt in de eerste plaats om kwetsbare patiënten te beschermen. Maar ook om continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden. 


Tijdens de behandeling blijf ik het mondkapje dragen, mijn cliënten laat ik hierin de eigen keuze. De basisadviezen, zoals zorg voor voldoende frisse lucht, doe een test bij klachten en was vaak je handen, blijven gelden.

Op de site van de NVA vindt u een aantal interessante artikelen in relatie tot Traditionele Chinese Geneeskunde en het coronavirus, met name met betrekking tot leefstijl, preventie en ondersteuning bij post-COVID klachten:

Normaal of vernieuwd normaal?


Acupunctuur en het coronavirus


Herstellen na COVID-19 met acupunctuur


Wil je meer weten of een afspraak maken voor professionele ondersteuning om van je post-COVID klachten af te komen? Neem dan gerust contact op.


Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.